رفتن به محتوای اصلی
x

عمیق‌تر در برهمکنش‌های کوارک تاپ با استفاده از یادگیری ماشین

فایل
پیوست اندازه
فایل ضمیمه 321.7 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی