رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر شهبازی

همکار ارجمند جناب آقای دکتر  شهبازی

با کمال مسرت ارتقای جناب عالی را به مرتبه استادی تبریک گفته و از خداوند متعال توفیقات روز افزون  شما را آرزومندیم.

دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی