رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: سامانه‌های اپتومکانیکی در قلمرو رایانش کوانتومی

 

ارائه دهنده: حسام محمودصالحی

استاد راهنما: دکتر مهدی عبدی

استاد مشاور: دکتر مهدی صامتی

 

زمان: یک‌شنبه، 01/09/20، ساعت 10:30 صبح
مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی