رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: مطالعه ابتدا به ساکن شبیه سازی طیف سنجی اتلاف انرژی الکترون (EELS) سیستم های دو بعدی MN4 (M = Be, Mg, Ir, Rh, Ni, Cu, Au, Pd, Pt )

 

ارائه دهنده: علی شاه نظری

استاد راهنما: دکتر اسماعیل عبدالحسینی

زمان: چهارشنبه – 30 آذر 1401 – ساعت 8:30
مکان: اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی