رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: تولید بوزون‌های برداری در همجوشی حامل‌های نیروی ضعیف

 

ارائه دهنده: محمدحسین کرم سیچانی

استاد راهنما: دکتر عبیده جعفری

استاد مشاور: دکتر سروش شاکری

زمان:  یکشنبه– 4 دی 1401 – ساعت 12:30

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

 

تحت نظارت وف ایرانی