رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: سایۀ سیاه‌چالۀ چرخان

 

ارائه دهنده: مینا شکراللهی

استاد راهنما: دکتر بهروز میرزا

استاد مشاور: دکتر صدیقه سجادیان

زمان: دوشنبه – 5 دی 1401– ساعت 12 ظهر

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

 

تحت نظارت وف ایرانی