رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: بررسی ناحیه های مسطح تابع هزینه ی یادگیری ماشین کوانتوم

 

ارائه دهنده: شکوفه علوی فرادنبه

استاد راهنما: دکتر فرهاد فضیله

استاد مشاور: دکتر کیوان آقابابائی‌سامانی

زمان: یک‌شنبه – 4 دی 1401–  ساعت 13:30

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

 

تحت نظارت وف ایرانی