رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب سرکار خانم دکتر حسنوند به عنوان یکی از برگزیدگان هیئت علمی در همکاری با جامعه و صنعت

انتخاب همکار محترم سرکار خانم دکتر حسنوند را به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی برگزیده دانشگاه صنعتی اصفهان از سوی دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف در سال 1401 را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون داریم.

دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی