رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعيه برگزاری كارگاه‌های ايمنی و بهداشت عمومی

سلام

گروه اول: روز چهارشنبه تاريخ 01/11/19

گروه دوم: روز پنجشنبه تاريخ 01/11/20

اخذ كارگاه فوق براي كليه دانشجويان كارشناسي ارشد وروديهای 1398 تا 1401 و دانشجويان دكتری وروديهای 1397 تا 1401 الزامی ميباشد.

فایل
پیوست اندازه
فایل ضمیمه 1 281.31 کیلوبایت
فایل ضمیمه 2 201.93 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی