رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر هاشمی فر

 

همکار ارجمند جناب آقای دکتر هاشمی فر

با کمال مسرت ارتقای جناب عالی را به مرتبه استادی تبریک گفته و از خداوند متعال توفیقات روز افزون شما را آرزومندیم.
                                                                                                                                                                          دانشکده فیزیک
 

تحت نظارت وف ایرانی