رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: تعیین نیمه‌عمر نوترونها و فوتونوترونهای تأخیری در راکتور منیاتوری چشمه نوترون اصفهان(MNSR)

 

ارائه دهنده: سجاد هدایتی اصل

استاد راهنما: دکتر مریم‌ حسنوند

استاد مشاور: دکتر جواد‌مختاری و دکتر محمدحسین چوپان دستجردی

زمان: سه شنبه - 01/11/04 – 9 صبح

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی