رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع ارشد: بررسی اثر فوتوترمال نانوصفحات پلاسمونیک X-MoO3 ساخته شده به روش اکسیداسیون آندی

ارائه دهنده: زهرا فرخپور

استاد راهنما: دکتر مهدی رنجبر

استاد مشاور: دکتر پرویز کاملی

زمان: چهارشنبه – 01/11/19 – ساعت 9:00

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی