رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد : تاثیر قطبش بر مسیر حرکت نور در فضا-زمان خمیده

 

ارائه‌دهنده: محمد مهدی بقایی فرد

استاد راهنما: فرهنگ لران

استاد مشاور: سروش شاکری

زمان: سه شنبه – 01/11/25 – ساعت:16:30

مکان: اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی