رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع دکتری: بررسی همکاری در جمعیت ساختاربندی شده بر اساس بازی کالاهای عمومی با تابع سود غیرخطی

 

ارائه‌دهنده: مرضیه یوسفی

استاد راهنما: دکتر فرهاد شهبازی

دکتر کیوان آقابابایی سامانی

زمان: یکشنبه – 01/11/30 – 16:30

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی