رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: امکان سنجی ایجاد بیم لاین نوترون حرارتی از داخل تانک راکتور مینیاتوری چشمه نوترون اصفهان جهت استفاده برای PGNAA

 

ارائه‌دهنده: مرضیه وطنی

استاد راهنما: دکتر مریم حسنوند/ دکتر جواد مختاری

استاد مشاور: دکتر محمدحسین چوپان دستجردی

زمان: یکشنبه – 01/11/30 – ساعت 30 : 10

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی