رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: طراحي و شبيه سازی حفاظ پرتويي نوترون و گاما برای آشکارساز ژرمانيومي فوق خالص (HPGe)

 

ارائه‌دهنده: زهرا قاسمی

اساتید راهنما: دکتر مریم حسنوند

دکتر محمد حسین چوپان دستجردی

استاد مشاور: دکتر جواد مختاری

زمان: یکشنبه – 30 بهمن – ساعت 12:30

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی