رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: اثر میدان الکتریکی بر خواص توپولوژیک دولایه‌ای بوردوبعدی با استفاده از محاسبات DFT و توابع وانیر

ارائه‌دهنده: زهره السادات نوربخش

استاد راهنما: دکتر سیّدجواد هاشمی­فر

استاد مشاور: دکتر اسماعیل تقی­زاده سی­سخت

زمان: یکشنبه – 01/11/30 – ساعت 8:30

مکان: اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی