رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: مباحثی در نمایش بوهمی مکانیک کوانتومی

 

ارائه‌دهنده: محمد عرفان کاظمی نجف آبادی

استاد راهنما: دکتر بهروز میرزا

استاد مشاور: دکتر فرهنگ لران اصفهانی

زمان: یکشنبه – 01/11/30 – ساعت 8:30 صبح

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی