رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: حل معادله لنز دوتایی گرانشی با استفاده از بسط نیوتن

 

ارائه دهنده: امیرعلی توجه

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر سجادیان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر میرزا

زمان: یکشنبه – ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ – ساعت ۱۱:۳۰

مکان: اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک

 

تحت نظارت وف ایرانی