رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: جست‌وجوی ابرتقارن در حالت‌های نهایی شامل یک تک لپتون با استفاده از همبستگی زاویه‌ای و تشخیص ذرات سنگین در برخورد پروتون - پروتون در انرژی مرکز جرم TeV 13

 

ارائه‌دهنده: مائده خلیفه‌تقی

استاد راهنما: دکتر حامد بخشیان‌سهی

زمان: یکشنبه – 14/12/1401 – ساعت 12

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم 

https://arxiv.org/abs/2211.08476

تحت نظارت وف ایرانی