رفتن به محتوای اصلی
x

جستجوی ماده تاریک اطراف یک سیاه‌چاله‌ ابر پرجرم به کمک تلسکوپ افق رویداد

فایل
پیوست اندازه
فایل ضمیمه 183.88 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی