رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه کارگاه دو روزه از کیهان شناسی تا رصد پژوهشکده نجوم-پژوهشگاه دانش های بنیادی

تحت نظارت وف ایرانی