رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: طیف فوتولومینسانس 〖β-Ga〗_2 O_3 دارای نقص

 

ارائه‌دهنده:  راضیه مکتوبیان

استاد راهنما:  دکتر اسماعیل عبدالحسینی سارسری

استاد مشاور:  دکتر سید جواد هاشمی‌فر

 

زمان:  چهارشنبه – ۰7/۰۴/۱۴۰۲ – 10:۳۰

مکان: اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی