رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بررسی حل سیاه چاله هایپربولیکی با موي اسکالر در ابعاد بالا

  • ارائه دهنده: پویا حیدري
  • استاد راهنما: دکتر بهروز میرزا
  • استاد مشاور: دکتر فرهنگ لران
  • زمان: یکشنبه 18 تیر ساعت 11:00
  • مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی