رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه کنفرانس ملی محاسبات و اطلاعات کوانتومی

تحت نظارت وف ایرانی