رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقای مرتبه علمی خانم دکتر سجادیان

همکار ارجمند سرکار خانم دکتر سجادیان

با کمال مسرت ارتقای سرکار عالی را به مرتبه دانشیاری تبریک گفته و از خداوند متعال توفیقات روز افزون شما را آرزومندیم.
                                                                                                                                                                          دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی