رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب معاون آموزشی دانشکده فیزیک

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بخشیان به عنوان معاون محترم آموزشی دانشکده فیزیک  منصوب گردید.

وهمچنین ریاست محترم دانشگاه طی حکم جداگانه ای از زحمات صادقانه وخدمات موثر وارزشمند جناب آقای فضیله در دوره مسولیت معاون آموزشی دانشکده فیزیک تشکر وقدردانی نمودند.

در ضمن همکاران دانشکده فیزیک از خداوند سبحان برای ایشان آرزوی موفقیت وبهروزی دارند.

تحت نظارت وف ایرانی