رفتن به محتوای اصلی
x

فیزیک نظری

معرفی فیزیک نظری

 

فرهنگ لران اصفهاني

فيزيك نظری
هیات علمی, استاد
  • 031-33913765
شماره اتاق : 255
بهروز میرزا

گرانش و کیهان شناسی, فیزیک ذرات بنیادی, رياضي فيزيك و نظريه ميدان ها, فيزيك نظری
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
  • 031-33913706
شماره اتاق : 217

تحت نظارت وف ایرانی