رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس فیزیک ایران

کنفرانس فیزیک ایران 1400 در بستر ادوبی کانکت برگزار می‏ ‏شود. در صورت بروز اختلال در سامانه ادوبی کانکت، کنفرانس در بستر اسکای روم برگزار خواهد شد.  

پخش زنده افتتاحیه، سخنرانی های عمومی، ویژه‌ برنامه کمیته اجرایی و اختتامیه در بستر آپارات

https://www.aparat.com/iutnews

کمیته اجرایی کنفرانس
کمیته علمی کنفرانس
 • کیوان آقابابائی سامانی
 • آذر تفریحی - دبیر کمیته اجرایی
 • مریم حسنوند
 • مهدی رنجبر
 • اسماعیل عبدالحسینی سارسری
 • فرهنگ لران
 • کیوان آقابابائی سامانی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • سهراب احمدی‌کندجانی (دانشگاه تبریز)
 • رضا پورصالحی (دانشگاه تربیت مدرس)
 • حبیب تجلی (دانشگاه تبریز)‌
 • آذر تفریحی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • سعید جلالی‌اسدآبادی (دانشگاه اصفهان)
 • نیما خسروی (دانشگاه شهیدبهشتی)
 • ابوالفضل رمضانپور‌(دانشگاه شیراز)
 • بابک ژاله (دانشگاه بوعلی سینا همدان)
 • نفیسه شریفی (دانشگاه کاشان)
 • بابک شکری (دانشگاه شهیدبهشتی)
 • محمد صبائیان (دانشگاه شهیدچمران اهواز)
 • سعید عابدین پور (دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)
 • نیما قلعه (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • انوشه لطیفی (دانشگاه صنعتی قم)
 • عبداله لنگری (دانشگاه صنعتی شریف) - دبیر کمیته علمی
 • محمدرضا محمدی زاده (دانشگاه تهران)
 • مجتبی محمدی نجف‌آبادی (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
 • لاله معمارزاده (دانشگاه صنعتی شریف)
 • علی نجفی (دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)
 • ارشمید نهال (دانشگاه تهران)