رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاع رساني فرآيند پذيرش و ضوابط اجراي پرداخت حقوق، بيمه و مزاياي نخبگان / استعدادهاي برتر وظيفه از زمستان 401

فایل
پیوست اندازه
فایل ضمیمه 1 183.9 کیلوبایت
فایل ضمیمه 2 401.81 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی