رفتن به محتوای اصلی
x
آدرس
wsqt
اولین مدرسۀ زمستانۀ فناوری‌های کوانتومی

 

تاریخ برگزاری: 7 الی 9 بهمن‌ماه 1402

آخرین مهلت ثبت‌نام: 25 دی‌ماه 1402

ظرفیت محدود

 

کمیته برگزاری:

دکتر حسین احمدوند

دکتر مسلم زارعی (دبیر برنامه) m.zarei@iut.ac.ir

دکتر ذاکرحسین فیروزه

تحت نظارت وف ایرانی