رفتن به محتوای اصلی
x
آدرس
physicday
همایش روز فیزیک

دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده فیزیک) این افتخار را دارد که هر سال در همایش روز فیزیک، میزبان تعداد زیادی از دانش‌آموزان برتر استان از مقطع متوسطۀ دوم باشد. هدف این همایش آشنایی دانش‌آموزان با علم فیزیک و ظرفیت‌های علمی دانشگاه صنعتی اصفهان است.

اخبار مربوط به همایش روز فیزیک

دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده فیزیک) این افتخار را دارد که هر سال در همایش روز فیزیک، میزبان تعداد زیادی از دانش‌آموزان برتر استان از مقطع متوسطۀ دوم باشد. هدف این همایش آشنایی دانش‌آموزان با علم فیزیک و ظرفیت‌های علمی دانشگاه صنعتی اصفهان است.

تحت نظارت وف ایرانی